Eiti prie įrankių juostos

Ieškome Globos centro vadovo

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimas Vaiko gerovės centras “Gynia”
Pareigos Globos centro vadovas/socialinis darbuotojas
Darbo vieta Liepų g. 10, Pagynės k., Babtų sen., Kauno r. sav.
Darbo sutartis Neterminuota

Projekte Nr. 08.4.1–ESFA–V–405–02–0001 “Vaiko gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra”

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • privalo būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija,  Lietuvos Respublikos  vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos socialinio darbo etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu  Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu  bei kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

Darbo funkcijos pareigybei:

 • gebėti vertinti, analizuoti socialinę situaciją,
 • priimti sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei centro veiklą;
 • koordinuoti soc.darbuotojus/globos koordinatorius, GIMK specialistus teikiančius socialines paslaugas budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams;
 • rengti ataskaitas;
 • kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius, esant poreikiui šiuos duomenis pateikti kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiauti su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais globos centro specialistais.
 • ir kt.
Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas 8,4
Dokumentų priėmimo vieta ir laikas      El.paštu info@gynia.lt iki 2021 m. spalio 15 d.

Asmenys, pateikę dokumentus bus pakviesti pokalbiui.

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

     Tel. 865052782, e. p. info@gynia.lt

 

Skip to content