Back

Globoti vaiką – tai dalintis meile

Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – sudaryti globojamam (rūpinamam) vaikui artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasirengti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje.  

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gali gyventi iki 6 vaikų. Vaikų priežiūrą užtikrina socialinės srities specialistai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. Psichosocialinę pagalbą vaikams ir darbuotojams teikia Vaiko gerovės centro psichologas, vyr. socialinis darbuotojas ir kiti specialistai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Bendruomeniniai vaikų globos namai – tai tiesiog didelės šeimos namai, todėl labai svarbi yra juos supanti aplinka. Saugi kaimynystė, pozityvus aplinkinių gyventojų požiūris sudaro galimybę vaikams pasijusti priimtais į bendruomenę. Vaikai auga su savo poreikiai, norais, vertybėmis ir savitu požiūriu į pasaulį, todėl  nuoširdaus bendravimo, pagarbių tarpusavio santykių pavyzdys padeda vaikams išsiugdyti savivertės jausmą, tinkamus socialinius įgūdžius, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, palaikyti tarpasmeninius ryšius, bendrai spręsti kylančias problemas.

Kontaktai

Adresas

Ringaudai, Kauno rajonas

Telefonas

8 645 33067
Skip to content