Back

Projektų archyvas

2018 – 2021 metai


INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
: „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

PROJEKTO PAREIŠKĖJAS: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

PROJEKTO PARTNERIAI: Kauno rajono savivaldybės administracija ir Vaiko gerovės centras “Gynia”.

PROJEKTO TIKSLAS: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.
Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2018-11-16. Sutarties vykdymo terminas 36 mėn. Projekto biudžetas – 214655 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos).

KODĖL VYKDOME ŠĮ PROJEKTĄ?
Siekiama užtikrinti Globos centro veiklą ir teikiamas kokybiškas paslaugas Kauno rajono savivaldybėje globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams, socialiniams globėjams, globėjams  (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, taip pat, kad darbuotojai turėtų tinkamai įrengtas ir darbo priemonėmis aprūpintas darbo vietas, aprūpinti globos centrą transporto priemone.

Skip to content