Eiti prie įrankių juostos

VGC “Gynia” Globos centras dirba nuotoliniu būdu. Konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo paslaugos teikiamos telefonu, el. paštu.
Kyla klausimų, neramu dėl susidariusios padėties, prašome kreiptis į Jums socialines paslaugas teikiančius socialinius darbuotojus, globos koordinatorius nurodytais tel. Nr. arba el. paštu.

Kontaktai

El. paštas

info@gynia.lt

Agnė

8 675 14682

Sigita

8 604 42543

Marius

8 674 58320

Vilma

8 684 62378

Gražina

8 645 06083

Ieva

8 604 09854

Kviečiame tapti socialiniu globėju, kuris globoja vaiką, kol jis grįžta į savo šeimą arba jam randama nuolatinių globėjų, arba įtėvių šeima.

8 604 42543     8 674 58320

Socialinis globėjas – fizinis asmuo (šeima), atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus, pasirengęs globoti savo šeimoje laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusį vaiką (-us), su kuriuo nėra susietas artimais giminystės ryšiais, kad jam netektų augti institucijoje (globos namuose).

Globos trukmė

iki galimybės vaikui grįžti į šeimą arba kol bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai;

Vaikų skaičius

vienu metu gali globoti 3 vaikus (bendras vaikų skaičius su savais – ne daugiau 5);

globojamų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys;

Vaikų amžius

nuo gimimo iki 18 metų;

Veiklos forma

pagal individualios veiklos pažymą;

Globėjui teikiama nuolatinė pagalba

informavimo, konsultavimo paslaugos, psichologų, socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pagalba;

savitarpio paramos grupės;

atokvėpio paslauga – iki 30 dienų per metus.

Finansinė parama globėjui

1 MMA (minimali mėnesinė alga) už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam nėra nustatytas neįgalumo lygis arba nustatytas lengvas neįgalumo lygis;

1,25 MMA už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis arba kūdikį (nuo 0 iki 12 mėnesių);

-tikslinis globos priedas už kiekvieną vaiką – 4 BSI* (152eurų);

-vaiko globos išmoka – 4 BSI (152 eurų);

-pagalbos pinigai – 3 BSI (114 eurų);

-išmoka vaikui – 0,79 BSI dydžio (30 eurų);

vienkartinė pašalpa įsikūrimui – 5 BSI (190 eurų) kiekvienai globos vietai;

-galimybė gauti vienkartinę materialinę pagalbą kartą per metus – 6 BSI (228 eurų).

(*BSI – bazinė socialinė išmoka– 38 eurai).

Asmuo, siekiantis tapti socialiniu globėju, turi kreiptis į Kauno rajono Savivaldybės administraciją (tel. 837313582, 860442647, 107 kabinetas) ir pateikti šiuos dokumentus:

–rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, socialinės globos (rūpybos) motyvus;

–asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

–Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą;

–kartu gyvenančių, vyresnių kaip 16 metų, asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų socialiniu globėju;

– duomenis apie asmens ir kartu gyvenančių asmenų teistumą ir padarytus administracinius nusižengimus (asmens sutikimu, pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apie fizinio asmens teistumą, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie fizinio asmens administracinių nusižengimų padarymą, gali surinkti VVTAĮT teritorinis skyrius.

VVTAĮT teritorinis skyrius atliks pirminį fizinio asmens įvertinimą, globos centro atestuoti specialistai pakvies į grupinius mokymus, atliks vertinimą pagal asmensgebėjimus ir parengs išvadą dėl asmens tinkamumo tapti socialiniu globėju.

Svarstantiems ar jau apsisprendusiems tapti socialiniais globėjais, – susisiekite su mumis ir mes atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

Vaiko gerovės centras „Gynia“

Tel. +37067458320, +37060442543, el. p. globa@gynia.lt

Skip to content