Back

Konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo paslaugos teikiamos telefonu ir el. paštu.
Kilus klausimams, prašome kreiptis į Jums socialines paslaugas teikiančius socialinius darbuotojus, globos koordinatorius nurodytais tel. nr. arba el. paštu.

Kontaktai

El. paštas

info@gynia.lt

Daiva

+37067191056

Ana

+37067514682

Ina

+37060409854

Gabija

+37067458320

Sigita

+37060442543

Arina

+37068462378

Pasirengimo tapti globėju etapai

  1. Sprendimo priėmimas;
  2. dokumentų surinkimas ( gyvenamosios vietos pateikimas  Valstybinei vaiko teisių tarnybai);
  3. dalyvavimas mokymuose pagal GIMK programą;
  4. 2-3 individualūs susitikimai su tarnybos atestuotais darbuotojais Jūsų namuose;
  5. tarnybos atestuotų darbuotojų išvadų dėl šeimos ar asmens tinkamumo globoti pateikimas;
  6. pasiūlymas globoti konkretų vaiką (svarbu žinoti, kad ne Jums parenkamas vaikas, o Jūs parenkamas vaikui, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir Jūsų lūkesčius).

Dalyvaudami mokymuose, kuriuos ves Vaiko gerovės centro „Gynia“ specialistai, galėsite galutinai apsispręsti ar pageidaujate tapti vaiko laikinaisiais ar nuolatiniais globėjais, o gal apsispręsite įsivaikinti.

 

Globos rūšys

Laikinoji globa-laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, atstovavimas. Laikinosios globos tikslas- grąžinti vaiką į jo biologinę šeimą. Laikinieji globėjai vaiką globoja iki 1 metų laiko, kol paaiškėja ar vaikas gali grįžti gyventi į savo tėvų šeimą ar jam reikalinga nuolatinė globa.

Nuolatinė globa-nustatoma tada, kai vaikas lieka be tėvų globos ir negali grįžti į savo biologinę šeimą dėl priežasčių, kurių pašalinti jau negalima. Nuolatiniai globėjai yra apsisprendę vaiką užauginti iki pilnametystės. Neretai laikinieji globėjai, užsimezgus artimam ryšiui su globojamu vaiku, tampa nuolatiniais globėjais.

Budinčio globotojo veikla-profesionali, laikina žmogaus pagalba žmogui, dėl vaikų priežiūros itin sudėtingu šeimai metu.

Laikinas svečiavimasis-pastovūs, trumpalaikiai, suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku.

Atokvėpis- tai trumpalaikė globa, suteikianti pertrauką globėjams. Kai vaiko globėjas dėl susiklosčiusių aplinkybių negali pasirūpinti vaiku, kai ištinka krizinė situacija, jam padeda kitas globėjas- laikinai suteikia globojamam vaikui namus, rūpestį ir saugumą.

Finansai

Globos (rūpybos) išmoka

Vaikui iki 6 m. – 286 Eur/mėn.
Vaikui nuo 6 iki 12 m. – 330 Eur/mėn.
Vaikui nuo 12 iki 18 m. ir neįgaliam – 357,5 Eur/mėn.
Globos (rūpybos) laikotarpiu mokama vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

220 Eur/mėn.
Globos (rūpybos) laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, globos centrui.

Pagalbos pinigai

275 Eur/mėn.
Skiriami vaikus globojantiems asmenims, siekiant kompensuoti jų patiriamas išlaidas, auginant be tėvų globos likusius vaikus.

Išmoka vaikui ( vaiko pinigai )

96,25 Eur/mėn.
Mokama kiekvienam vaikui iki 18 m. arba iki 23 m., jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

GC globėjui vienu metu nuolatinai globojančiam (rūpinančiam) ne mažiau, kaip tris vaikus skiria atlygį

3 MMA/ mėn.
Su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais

Vienkartinė išmoka įsikūrus

4125 Eur
Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa (rūpyba) dėl pilnametystės, emancipacijos, santuokos. Nemokama grynais pinigais

Išmoka įvaikinus vaiką

440 Eur/mėn.
Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nesvarbu, koks vaiko amžius, išskyrus atvejį, kai įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

330 Eur/mėn.
Mokama fiziniam asmeniui vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo atveju, kai šeimoje vaikui nustatytas apsaugos poreikis.

GC budinčiam globėjui moka atlygį

1,25 MMA/mėn.
Nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus

Skip to content