Back

Paslaugos pretenduojantiems globoti ar įvaikinti vaiką

Tarnybos atestuotų asmenų konsultacijos dėl vaikų globos ir įvaikinimo;
Mokymai pagal GIMK programos dalis - pagrindinę, specializuotą, artimiesiems giminaičiams, pretenduojantiems globoti ar įvaikinti;
Išvados dėl tinkamumo globoti, įvaikinti parengimas;
Rekomendacijų dėl institucijoje globojamo vaiko svečiavimosi šeimoje savaitgaliais, švenčių ir atostogų metu, parengimas;
Savitarpio pagalbos grupės laukiantiems globos ar įvaikinimo proceso;
Specialistų konsultacijos prieš vaikui atvykstant į šeimą, esant poreikiui specialistų dalyvavimas susipažįstant su vaiku.

Paslaugos budintiems globotojams, globėjams/rūpintojams

Individualus konsultavimas (telefonu, el. priemonėmis, asmens namuose, globos centre);
Tarpininkavimas ir atstovavimas;
Socialinio darbuotojo/Globos koordinatoriaus, Tarnybos atestuoto asmens paslaugos;
Psichologo konsultacijos;
Intensyvi pagalba krizių atveju;
Laikino atokvėpio paslauga;
Savitarpio pagalbos grupės globėjams/rūpintojams;
Tęstiniai mokymai, paskaitos;
Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;

Paslaugos įtėviams

Informavimas;
Individualus konsultavimas;
Tęstiniai mokymai, paskaitos;
Savitarpio paramos grupės;
Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose;
Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą;
Skip to content