Back

Būdamas asmens duomenų subjektu, atsižvelgiant į apie jus tvarkomų duomenų teisinį pagrindą, turite teisę:

  • būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;
  • reikalauti susipažinti su tvarkomais duomenimis;
  • reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;
  • reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam);
  • reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • į duomenų perkeliamumą;
  • nesutikti su automatizuotu asmens duomenų tvarkymu;
  • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jei asmens duomenis tvarkomi sutikimo teisiniu pagrindu.

Su savo teisių įgyvendinimu susijusį prašymą kviečiame pateikti užpildant tam skirtą formą Duomenų subjektų prašymai

Gavę Jūsų prašymą mes sieksime jį išnagrinėti kuo greičiau, o prireikus papildomos informacijos – susisieksime su Jumis. 

Visais jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais jūs taip pat galite kreiptis mūsų įstaigos kontaktais arba tiesiogiai kreipdamiesi į mūsų asmens Duomenų apsaugos pareigūną – MB „Pronus“, el. paštas: dapareigunas@pronus.lt, tel.: +37066 101500.

 

Iškilus abejonėms dėl mūsų vykdomo asmens duomenų tvarkymo, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kurios kontaktinė informacija skelbiama žemiau:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Žygimantų str. 11-6a, 011042 Vilnius

El. paštas: ada@ada.lt

Tel.: +370 5 279 14 45

Tinklapis: www.ada.lt

Skip to content