Back

Ieško naujo komandos nario – socialinio darbuotojo

Vaiko gerovės centras “Gynia” šeiminiai namai (bendruomeniniai vaikų globos namai) ieško naujo komandos nario – socialinio darbuotojo
(Darbo vieta Garliavoje)

Išsamesnė informacija tel. 6 50 52782, el.p. info@gynia.lt 
Pareiginės algos koeficientas nuo 0,93 (darbo laikas pagal suminę darbo apskaitą).

Reikalavimai: 

  • turėti aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • privalo būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija,  Lietuvos Respublikos  vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos socialinio darbo etikos kodeksu, bei kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • turi gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir individualios priežiūros darbuotojų veiklą, 
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ;
  • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje socialinio darbo veiklos principus, metodus ir priemones;
  • gebėti vertinti, analizuoti socialinę situaciją, priimti sprendimus, kaupti, sisteminti duomenis;
  • žinoti vaiko amžiaus raidos etapus ir jų ypatumus ;
  • bendradarbiauti su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais globos centro specialistais.
  • ir kt.

Privalumai

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

Skip to content