Back

Ieško naujo komandos nario – individualios priežiūros darbuotojo

Vaiko gerovės centras “Gynia” šeiminiai namai (bendruomeniniai vaikų globos namai) ieško naujo komandos nario – individualios priežiūros darbuotojų
(Darbo vieta Garliavoje)

Išsamesnė informacija tel. 3706 50 52782, el.p. info@gynia.lt
Pareiginės algos koeficientas nuo 0,84, (darbo laikas pagal suminę darbo apskaitą)

Reikalavimai:

  • turėti įgijęs individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programą, arba asmuo, SADM nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių turėtų įgyti ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus,
  • privalo būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos socialinio darbo etikos kodeksu, bei kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • turi gebėt dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą,
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ;
  • žinoti vaiko amžiaus raidos etapus ir jų ypatumus ;
  • išmanyti sveikos mitybos principus, gebėti ruošti maistą, organizuoti aprūpinimą maisto produktais ir higienos prekėmis, žinoti paskirto invertoriaus paskirtį ir jo priežiūrą,
    ir kt.

 

 

Skip to content