Back

Pradedami vesti mokymai

VGC „Gynia“ Globos centras nuo 2021 m. gegužės 19 d. pradeda vesti mokymus nuotoliniu būdu pagal „Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK“.
Visus siekiančius tapti globėjais ar įtėviais kviečiame kreiptis dėl informacijos tel.: 8 684 62378 arba el.paštu vilma.brazukaitiene@gynia.lt
VGC “Gynia” Globos centras gegužės  20 d. pradeda nuotolinius mokymus pagal „Specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK“.
Dėl informacijos kreiptis tel.: 8 684 62378 arba el.paštu vilma.brazukaitiene@gynia.lt
Skip to content