Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – sudaryti globojamam (rūpinamam) vaikui artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasirengti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje.

Projekto tikslas – šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų įsteigimas Kauno rajone ir veikiančių vaikų dienos centrų plėtra.
Skip to content